Start Usługi

Usługi

Oferowane usługi są dostępne w formie spotkania indywidualnego w gabinecie Pracowni Zdrowia Psychicznego lub w formie online, przez Internet. Cykl spotkań z psychologiem, psychoterapeutą rozpoczyna się od konsultacji psychologicznych, które służą poznaniu trudności z jakimi zmaga się pacjent oraz diagnozie. Na podstawie diagnozy zostaje ustalona forma pomocy pacjentowi i podjęcie dalszych działań, np. rozpoczęcie psychoterapii. Poniżej znajduje się pełna lista usług oraz schorzeń, z którymi najczęściej pracuję. 

Konsultacja psychologiczna

Spotkanie konsultacyjne jest zazwyczaj pierwszym kontaktem pacjenta z psychoterapeutą. Podczas konsultacji psychologicznych pacjent dzieli się swoimi dolegliwościami z terapeutą, celem zdiagnozowania trudności oraz zaproponowania przez psychoterapeutę formy pomocy, np. psychoterapii, wsparcia leczeniem farmakologicznym, czy podjęciem konkretnych działań względem danych trudności. Czas trwania jednej konsultacji to 50 minut.

Psychoterapia indywidualna

Sesje terapeutyczne polegają na wypracowaniu przez psychoterapeutę i pacjenta trwałych zmian w funkcjonowaniu i docelowo poprawy jakości życia pacjenta. Spotkania odbywają się przeważnie w cyklu cotygodniowym i trwają 45 minut. Ilość sesji psychoterapii zależy od natury dolegliwości, progresu pacjenta. Psychoterapia jest przeprowadzana metodą terapii psychodynamicznej, która bazuje na dynamice przeżyć psychicznych pacjenta i terapeuty oraz stworzonej przez nich relacji. Celem terapii jest przepracowanie nieadaptacyjnych zachowań, które uniemożliwiają pacjentowi osiąganie celów osobistych. Psychoterapia psychodynamiczna ma potwierdzoną klinicznie wysoką skuteczność w leczeniu większości zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń osobowości.

Interwencja kryzysowa

Interwencję przeprowadza się w następstwie nagłych zdarzeń losowych, nieoczekiwanych trudności, których doświadczył pacjent. Celem spotkania jest złagodzenie wysokiego napięcia emocjonalnego, utraty kontroli, bezradności, nadmiernego stresu oraz zapobieganie dalszym skutkom takich stanów jak np. doprowadzenie do zaburzeń psychicznych, czy trwałego pogorszenia jakości życia. Spotkanie w ramach interwencji kryzysowej trwa 50 minut, a liczba spotkań zależy od czasu osiągnięcia równowagi psychicznej pacjenta.

Filmoterapia

Celem tej formy terapii grupowej jest lepsze poznanie emocji bohaterów filmów, jak i własnych. Zetknięcie się z własnymi emocjami poprzez wspólne oglądanie filmu jest nie tylko formą terapii, ale również rozwoju osobistego i podnoszenia jakości życia psychicznego. 

Pracuję z osobami, które zmagają się z:

  • Kryzysem psychicznym
  • Trudnościami w relacjach
  • Brakiem satysfakcji w życiu
  • Trudnościami w pracy
  • Trudnościami emocjonalnymi (m.in. lęk, napięcie, zamartwianie się)
  • Zaburzeniami osobowości
  • Obniżoną samooceną
  • Cierpieniem

 

Umów się na wizytę i porozmawiajmy o Twoich trudnościach. Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy, to sygnał, że jej potrzebujesz, właśnie teraz, jest najlepszy czas, aby o siebie zadbać!

Masz Pytanie?

Chcesz umówić się na wizytę?

Zadzwoń lub napisz. Chętnie doradzę!

Wyślij
Pracownia Zdrowia Psychicznego Dagmara Chęclewska
ul. Mickiewicza 9/11a,
60-830 Poznań
Dagmara Chęclewska - ZnanyLekarz.pl